OKJ szám:
FEOR szám:
Tanfolyam hossza:
A képzés megkezdésének szükséges feltételei

A jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség:
Kompetencia:
Szakmai képzettség:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Beiratkozás
Beiratkozáshoz szükséges:
  • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolata
  • Egészségügyi alkalmassági igazolás
  • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete
Részletes leírás

A pedagógiai családsegítő munkatárs tevékenységével egyaránt segíti a pedagógusok oktatói munkáját. Gondozási feladatok ellátásával a kisiskolások mindennapi életben valóboldogulását könnyíti meg. A programok szervezése során pedig a nagyobb diákokkal, felsőbb évesekkel kerül kapcsolatba. A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam elvégzésével profi módon sajátítja el ezt a hivatást. Az iskolák a pedagógiai munkát segítők körét megválogatják éppen ezért nem mindegy hogy pedagógiai-és családsegítő munkatárs okj-s képzéssel rendelkezik-e. A pedagógiai- és családsegítő tanfolyam során szerzett képesítéssel a munkahely megtartására nagyobb az esélye. A pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam elvégzésével megszerezhető OKJ szakképesítéssel külföldön is vállalhat munkát a szükséges nyelvtudás mellett. A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs / pedagógiai asszisztens/ részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Feladata a pedagógusok munkájának segítése, tanulók/gyermekek kísérése. A pedagógiai családesgítő Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.A pedagógus tanórai,foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében a pedagógiai munkatárs. A pedagógiai és családsegítő munkatárs elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. A pedagógiai munkatárs feladata közé tartozik, hogy Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásában. Elvégzi mindazokat az iskola- óvoda működésével összefüggő tevékenységeket, melyekkel az igazgató, a tagintézmény-vezető vagy a pedagógus megbízza.

Elmélet és gyakorlat aránya: 60% / 40% Az okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen is lehetséges.

A képzés moduljai
  • 11500-12 - Munkahelyi egészség és biztonság
  • 11499-12 - Foglalkoztatás II.
  • 11498-12 - Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
  • 11469-12 - Családpedagógiai gondozás
  • 11468-12 - Kapcsolat a családokkal
  • 11467-12 - Oktatási tevékenység
  • 11464-12 - Pedagógiai, pszichológiai feladatok
A vizsga részletei

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz. A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A bizonyítvány részletei

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs okj tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Tánc instruktor bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után térítés ellenében igényelhető!

Időpontok
2016-07-26
2016-08-30
2016-09-27
2016-10-25
2016-11-29
2017-01-31

Beiratkozás

Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra beiratkozhat 2020. 12. 31.-ig

Kérje e-mailben jelentkezési lapunkat.

Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5.

Püspöki István
Elérhetőség: 06-20-44-77-511

 

Ugrás a Pedagógiai- és családsegítő munkatársE: 000384/2014/A014 tanfolyam adatlap tetejére


közérdekű információk:
MODULOS RENDSZERBEN VÉGZETT JELENTKEZŐK A TELJESÍTETT MODULOKBÓL FELMENTÉST KÉRHETNEK!A TANDÍJBÓL KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!!!!
Az Uniós tagállamokban keresett szakemberek (vendéglátó, kereskedelmi és építőipari szakmák) szakképzésével foglalkozunk.
Európai Uniós Bizonyítványt nyújtó képzéseink (EUROPASS) lehetővé teszik az Uniós tagállamokban a munkavállalást és a saját vállalkozást.