OKJ szám:
FEOR szám:
Tanfolyam hossza:
A képzés megkezdésének szükséges feltételei

A jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség:
Kompetencia:
Szakmai képzettség:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Beiratkozás
Beiratkozáshoz szükséges:
 • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolata
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete
Részletes leírás

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők,elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat
 • átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét
 • a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni
 • szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni
 • alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat
 • mondóka, vers, mese műkészletét folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban
 • közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására
 • a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és    ennek  figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését
 • a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. -tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző
 • alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni
 • segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését
 • enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást
 • a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, ill. tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie
 • felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének  növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével
 • felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt
 • a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni
 • munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik
 • a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellát (díszítés,   előadás meghallgatása?), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására
 • ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására

Elmélet és gyakorlat aránya: 60% / 40% A Kisgyermekgondozó-nevelő okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen is lehetséges.

A képzés moduljai
 • 11500-12 - Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 - Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 - Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10559-12 - Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10530-12 - A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
 • 10529-12 - A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • 10528-12 - Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
 • 10522-12 - Gyermekellátási alapfeladatok
 • 10525-12 - A szociális ellátás általános tevékenységei
A vizsga részletei

A Kisgyermekgondozó-nevelő okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz.
A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A bizonyítvány részletei

A Kisgyermekgondozó-nevelő okj tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Kisgyermekgondozó-nevelő bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után térítés ellenében igényelhető!

Időpontok
2016-07-26
2016-08-30
2016-09-27
2016-10-25
2016-11-29
2017-01-31

Beiratkozás

Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra beiratkozhat 2020. 12. 31.-ig

Kérje e-mailben jelentkezési lapunkat.

Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5.

Püspöki István
Elérhetőség: 06-20-44-77-511

 

Ugrás a Kisgyermekgondozó-nevelő E: 000384/2014/A050 tanfolyam adatlap tetejére


közérdekű információk:
MODULOS RENDSZERBEN VÉGZETT JELENTKEZŐK A TELJESÍTETT MODULOKBÓL FELMENTÉST KÉRHETNEK!A TANDÍJBÓL KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!!!!
Az Uniós tagállamokban keresett szakemberek (vendéglátó, kereskedelmi és építőipari szakmák) szakképzésével foglalkozunk.
Európai Uniós Bizonyítványt nyújtó képzéseink (EUROPASS) lehetővé teszik az Uniós tagállamokban a munkavállalást és a saját vállalkozást.