OKJ szám:
FEOR szám:
Tanfolyam hossza:
A képzés megkezdésének szükséges feltételei
Iskolai előképzettség:
Kompetencia:
Szakmai képzettség:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Beiratkozás
Beiratkozáshoz szükséges:
  • Egészségügyi alkalmassági igazolás
  • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete
  • 8. osztályos bizonyítvány +2 db fénymásolat
Részletes leírás

Hazánkban a falusi turizmus a falusi vendéglátó az 1930-as évektől kezdve bontakozott ki nagyobb arányban, főleg a Balaton környékén, a Mátra-Bükk hegységben, a Me¬csekben, az Alpok-alján és a folyók mellett, a kedvező éghajlati és táji adottságú falvakban. A falusi turizmushoz, mint üdü¬lési formához, kiterjedt fogadó, magánpanzió és fizetővendéglátó-hálózat épült ki, így indult el a falusi vendéglátó. Ez idő tájt az ország üdülési igényeinek 30-35 %-át a falvak elégítették ki, ahol a falusi vendéglátó beindult. Nagy jelentőséggel bírt a falusi vendéglátó városi gyermekek üdültetése faluhelyen, mert ez alatt, a gyermek részesévé válhatott a falusi életnek, megbarátkozhatott annak mindennapjaival, a dolgos hétköznapokkal és a falu ünnepnapjaival. A falusi vendéglátó által megismerkedett a mezőgazdasággal, a földműveléssel, a kertészettel, az állattenyésztéssel életre szóló élményt nyújtott számukra. Ez a kedvező folyamat a háború kitörésével megszakadt, hosszú időre elhalt. A falusi „üdülés" falusi vendéglátó egyesek számára kényszerként jelentkezett (ki-telepítések). Mások számára a falusi turizmus falusi vendéglátó megnyilvánulásaként a családi és baráti kapcsolatok ápolása maradt, hiszen a városba betelepült családok jó részének maradt falun rokonsága, vagy más jó ismeretsége - ez viszont a családok vagy a gyerekek falusi nyaralása, nyaraltatása volt, és nem tekinthető igazi falusi turizmusnak falusi vendéglátónak. A korábbi falusi vendéglátó elhalt, a magánpanziók reneszánszára egészen a nyolcvanas évekig várni kellett. Így aztán hiába lett volna kereslet a falusi turizmusra vendéglátásra, a kínálati oldal hiányzott, illetve csak földrajzilag koncentráltan, erősen lecsupaszított formában jelentkezett. A falusi vendéglátói tevékenység nem annyira a klasszikus falusi turizmus köntösét öltötte fel, hanem inkább szimpla szobakiadásban merült ki. A falusi turizmusnak, mint lehetséges és kívánatos üdülési és kirándulási formának a fel- és el¬ismerése a szakmai körökben jóval előbb bekövetkezett, mint a mindennapokban. Voltak ugyan ösztönös és nagyon jó kezdeményezések, de hiányzott és igen sok helyen tulajdonképpen mindmáig hiányzik az a kohéziós, önszervező erő, amely piacképessé tudja tenni a falut, mint falusi vendéglátó célpontot. A privát házaknál, majd az egyéb típusú magánszálláshelyeken történő falusi vendéglátót, vendégfogadást igyekeztek minél szigorúbb korlátok között tartani, a szabályozás merev volt mind a jogi engedélyezési, mind pedig a piaci értékesítési csatornák megszabását, vagy a vendégek bejelentkezési kötelezettségeit tekintve. Eleinte kizárólagosan, majd később preferáltan csak az utazási irodákon, de leginkább a megyei idegenforgalmi hivatalokon keresztül engedték a falusi vendéglátó kibontakozását. Napjainkban a falusi vendéglátó felvirágzott. Mit csinál a falusi vendéglátó? A falusi vendéglátó a falusi környezetben történő szállásadáson túl a saját portáján kialakított szálláshelyen fogadja vendégeit. Gondoskodik a falusi vendéglátó a vendégek ellátásáról. Kulturális kínálatot (helyi hagyományok, ünnepek, rendezvények, folklór); gasztronómiát (saját ételeivel, házi termelésű borral, pálinkával, szörppel stb.) kínál vendégei részére a falusi vendéglátó. A falusi vendéglátó tájegységnek megfelelő programokat szervez, népi szokásokkal ismerteti meg a hozzá érkező vendégeket. A falusi vendéglátó készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántart. Ételt előkészít, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészít, felszolgál a falusi vendéglátó. A gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjt, felhasznál a falusi vendéglátó.

Elmélet és gyakorlat aránya: 30% / 70% A   Falusi vendéglátó okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen is lehetséges.

A képzés moduljai
  • 11037-12 - Falusi vendégfogadás
  • 11036-12 - Napi tevékenységek
  • 11035-12 - Vendéglátás
  • 11034-12 - Üzemgazdaság, ügyvitel
  • 11033-12 - Család- és háztartásellátás
A vizsga részletei

A Falusi vendéglátó  okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz.
A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A bizonyítvány részletei

A Falusi vendéglátó okj tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Falusi vendéglátó bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után térítés ellenében igényelhető!

Időpontok
2016-07-26
2016-08-30
2016-09-27
2016-10-25
2016-11-29
2017-01-31

Beiratkozás

Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra beiratkozhat 2020. 12. 31.-ig

Kérje e-mailben jelentkezési lapunkat.

Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5.

Püspöki István
Elérhetőség: 06-20-44-77-511

 

Ugrás a Falusi vendéglátó E: 000384/2014/A032 tanfolyam adatlap tetejére


közérdekű információk:
MODULOS RENDSZERBEN VÉGZETT JELENTKEZŐK A TELJESÍTETT MODULOKBÓL FELMENTÉST KÉRHETNEK!A TANDÍJBÓL KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!!!!
Az Uniós tagállamokban keresett szakemberek (vendéglátó, kereskedelmi és építőipari szakmák) szakképzésével foglalkozunk.
Európai Uniós Bizonyítványt nyújtó képzéseink (EUROPASS) lehetővé teszik az Uniós tagállamokban a munkavállalást és a saját vállalkozást.