OKJ szám:
FEOR szám:
Tanfolyam hossza:
A képzés megkezdésének szükséges feltételei

A jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség:
Kompetencia:
Szakmai képzettség:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Beiratkozás
Beiratkozáshoz szükséges:
 • Pálya alkalmassági igazolás
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete
 • 8. osztályos bizonyítvány +2 db fénymásolat
Részletes leírás

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását

A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére. Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el.
Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására
 • a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és
 • szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére
 • a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére
 • a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit
 • a gyermekek motiválására
 • a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére
 • a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére
 • megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit
 • segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását
 • elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását
 • előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását
 • ellátni - kormányhivatal kijelölése alapján - a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat
 • vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat
 • biztosítani a környezete baleset- és akadálymentességét
 • használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket 
Elmélet és gyakorlat aránya: 45% / 55% A Nevelőszülő okj  programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen is lehetséges.
A képzés moduljai
 • 11500-12 - Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 - Foglalkoztatás II.
 • 11497-12 - Foglalkoztatás I.
 • 10557-12 - Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
 • 10536-12 - Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
 • 10535-12 - Különleges ellátási igényő gyermekek gondozási, nevelési feladatai
 • 10534-12 - A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
 • 10533-12 - A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
 • 10532-12 - A családi környezet felkészítésének feladatai
A vizsga részletei

Nevelőszülő okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz.
A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A bizonyítvány részletei

A Nevelőszülő okj tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Nevelőszülő bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után térítés ellenében igényelhető!

Időpontok
2016-07-26
2016-08-30
2016-09-27
2016-10-25
2016-11-29
2017-01-31

Beiratkozás

Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra beiratkozhat 2020. 12. 31.-ig

Kérje e-mailben jelentkezési lapunkat.

Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5.

Püspöki István
Elérhetőség: 06-20-44-77-511

 

Ugrás a Nevelőszülő E: 000384/2014/A048 tanfolyam adatlap tetejére


közérdekű információk:
MODULOS RENDSZERBEN VÉGZETT JELENTKEZŐK A TELJESÍTETT MODULOKBÓL FELMENTÉST KÉRHETNEK!A TANDÍJBÓL KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!!!!
Az Uniós tagállamokban keresett szakemberek (vendéglátó, kereskedelmi és építőipari szakmák) szakképzésével foglalkozunk.
Európai Uniós Bizonyítványt nyújtó képzéseink (EUROPASS) lehetővé teszik az Uniós tagállamokban a munkavállalást és a saját vállalkozást.