OKJ szám:
FEOR szám:
Tanfolyam hossza:
A képzés megkezdésének szükséges feltételei

A jelentkezés feltételei:

Iskolai előképzettség:
Kompetencia:
Szakmai képzettség:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Beiratkozás
Beiratkozáshoz szükséges:
  • Szakmai előképzettséget igazoló bizonyítvány +2db fénymásolat
  • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolata
  • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (ráépülés) E: 000384/2014/A049 képzés előfeltételei
Részletes leírás

A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális- vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló
hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat-kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás-tervezési koncepciók, rendelet-tervezetek előkészítésében. Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

  • megfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket
  • segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében
  • a szakmai etikai szabályok szerint dolgozni

Elmélet és gyakorlat aránya: 50% / 50% A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző okj programban előírt szakmai gyakorlat igazolása az Ön által választott helyen lehetséges.

A képzés moduljai
  • 10566-12 - Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése
  • 10565-12 - Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
  • 10564-12 - Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok
A vizsga részletei

A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz.
A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

Egyéni vizsgázási lehetőség: 
Előzetes tudásszint felmérés beszámításával a sikeres modulzáró vizsga teljesítése után, egyénileg is jelentkezhet szakképző vizsgára vizsgaközpontunkban.

A bizonyítvány részletei

A Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző okj tanfolyam sikeres elvégzése után a résztvevők államilag elismert Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után térítés ellenében igényelhető!

Időpontok
2016-07-26
2016-08-30
2016-09-27
2016-10-25
2016-11-29
2017-01-31

Beiratkozás

Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra beiratkozhat 2020. 12. 31.-ig

Kérje e-mailben jelentkezési lapunkat.

Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5.

Püspöki István
Elérhetőség: 06-20-44-77-511

 

Ugrás a Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (ráépülés) E: 000384/2014/A049 tanfolyam adatlap tetejére


közérdekű információk:
MODULOS RENDSZERBEN VÉGZETT JELENTKEZŐK A TELJESÍTETT MODULOKBÓL FELMENTÉST KÉRHETNEK!A TANDÍJBÓL KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!!!!
Az Uniós tagállamokban keresett szakemberek (vendéglátó, kereskedelmi és építőipari szakmák) szakképzésével foglalkozunk.
Európai Uniós Bizonyítványt nyújtó képzéseink (EUROPASS) lehetővé teszik az Uniós tagállamokban a munkavállalást és a saját vállalkozást.